Přehled písniček

Videa z výuky:

Překlad písniček

TEXT PÍSNĚ

Hello
How are you?
Let’s make a circle!
Good idea!
Let’s walk this way!
Good idea!
Let’s clap our hands!
Good idea!

PŘEKLAD

Ahoj
Jak se máš?
Udělejme kruh!
Dobrý nápad!
Pojďme tímto směrem!
Dobrý nápad!
Tleskejme rukama!
Dobrý nápad!

TEXT PÍSNĚ

ANO!
YES!
PLEASE!
Thank you!

PŘEKLAD

Ne!
Ano!
Prosím!
Děkuji!

TEXT PÍSNĚ

CLAP! STOMP! DANCE! FREEZE!
Open, shut them, open, shut them
Give a little clap, clap, clap
Open, shut them, open, shut them
Put them on your HEAD!

(Repeat with KNEES, EARS, NOSE)

ACHOO!
Excuse me!

PŘEKLAD

Tleskej! Dupej! Tancuj! Ani se nehni!
Otevři, zavři je, otevři je (RUCE)
Trochu tleskej, tleskej, tleskej
Otevři, zavři je, otevři je
Dej je na tvou HLAVU!

(KOLENA, UŠI, NOS)

Apčúúúú!
Promiňte!

TEXT PÍSNĚ

If you’re happy, happy, happy
Clap your hands
If you’re happy, happy, happy
Clap your hands
Are you happy? Yes, I am!
Are you happy? Yes, I am!
Are you happy? Yes, I am.
WE are HAPPY!

Stomp your feet.
Turn around.
Shout hooray!

We’re not angry.
We’re not stinky.
We’re not broccoli.
We are HAPPY!

PŘEKLAD

Jsi-li šťastný, šťastný, šťastný
zatleskej rukama.
Jsi-li šťastný, šťastný, šťastný
zatleskej rukama.
Jsi šťastný? Ano jsem!
Jsi šťastný? Ano jsem!
Jsi šťastný? Ano jsem!
My jsme šťastní!

Zadupej nohama.
Otoč se dokola.
Zakřič hurá!

Nejsme naštvaní.
Nejsme smradlaví.
Nejsme brokolice.
My jsme šťastní!

TEXT PÍSNĚ

0-5-10
0-5-10

10-5-0
10-5-0

0-5-10
0-5-10

Clap your hands and count again.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

PŘEKLAD

0-5-10
0-5-10

10-5-0
10-5-0

0-5-10
0-5-10

Zatleskej rukama a znovu počítej.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

TEXT PÍSNĚ

Get ready! Let´s sing!

The Itsy Bitsy Spider
went up the water spout
down came the rain and
washed the spider out
out came the sun and
dried up all the rain and
the Itsy Bitsy Spider
went up the spout again

One more time!
Great Job!

PŘEKLAD

Připrav se! Pojďme si zazpívat!

Pavouček Itsy Bitsy
lezl nahoru okapovou rýnou
přišel déšť a
vypláchl pavoučka ven
vylezlo sluníčko a
vysušilo všechnu vodu a
pavouček Itsy Bitsy
začal znovu lézt rýnou nahoru.

Ještě jednou!
Skvělá práce!

TEXT PÍSNĚ

Five little monkeys
Jumping on the bed
One fell off
And bumped his head.

Ouch, ouch, ouch
The monkey said.
No more monkeys
Jumping on the bed!

Repeat with (skip, run, dance and spin)

 

PŘEKLAD

Pět malých opiček
skáče na posteli.
Jedna z ní upadla
a udeřila se do hlavy.

Au, Au, Au
řekla opička.
Žádné další opičky
již nesmí na posteli skákat!

Další sloky: Pět malých opiček poskakuje, běhá, tancuje a točí se na posteli…
Závěr písničky: Pět malých opiček prosím běžte do postele!

TEXT PÍSNĚ

Look. Here comes the bus!

The wheels on the bus go round and round
Round and round
Round and round
The wheels on the bus go round and round
Round and round

The door on the bus goes open and shut
Open and shut
Open and shut
The door on the bus goes open and shut
Open and shut

The driver says „Please sit down“
„Please si down“.
„Please si down“.
The driver says „Please sit down“
„Please si down“.

The windows on the bus go up and down.
Up and down.
Up and down.
The windows on the bus go up and down.
Up and down.

The horn on the bus goes, „beep, beep, beep“
„beep, beep, beep“
„beep, beep, beep“
The horn on the bus goes, „beep, beep, beep“
„beep, beep, beep“

The wipers on the bus go swish, swish, swish
swish, swish, swish
swish, swish, swish
The wipers on the bus go swish, swish, swish
swish, swish, swish

The people on the bus go boing, boing, boing
boing, boing, boing
boing, boing, boing
The people on the bus go boing, boing, boing
boing, boing, boing

Oh, no! The bus is going faster!

The wheels on the bus go round and round
Round and round
Round and round
The wheels on the bus go round and round
Round and round

Again!

The wheels on the bus go round and round
Round and round
Round and round
The wheels on the bus go round and round
Round and round
It´s my stop!

PŘEKLAD

Podívej. Přijíždí autobus!

Kola u autobusu se točí dokola a dokola
Dokola a dokola
Dokola a dokola
Kola u autobusu se točí dokola a dokola
Dokola a dokola

Dveře v autobusu se otevírají a zavírají
Otevírají a zavírají
Otevírají a zavírají
Dveře v autobusu se otevírají a zavírají
Otevírají a zavírají

Řidič autobusu říká: „Prosím, posaďte se“
„Prosím, posaďte se.“
„Prosím, posaďte se.“
Řidič autobusu říká: „Prosím, posaďte se“
„Prosím, posaďte se.“

Okna v autobusu jdou nahoru a dolů.
Nahoru a dolů.
Nahoru a dolů.
Okna v autobuse jdou nahoru a dolů.
Nahoru a dolů.

Klakson v autobusu dělá: „tú, tú, tú“
„tú, tú, tú“
„tú, tú, tú“
Klakson v autobusu dělá: „tú, tú, tú“
„tú, tú, tú“

Stěrače v autobusu dělají sviš, sviš, sviš
sviš, sviš, sviš
sviš, sviš, sviš
Stěrače v autobusu dělají sviš, sviš, sviš
sviš, sviš, sviš

Lidi v autobusu dělají drnc, drnc, drnc
drnc, drnc, drnc
drnc, drnc, drnc
Lidi v autobusu dělají drnc, drnc,
drnc drnc, drnc, drnc

Ach ne! Autobus jede rychleji!

Kola u autobusu se točí dokola a dokola
Dokola a dokola
Dokola a dokola
Kola u autobusu se točí dokola a dokola
Dokola a dokola

Znovu!

Kola u autobusu se točí dokola a dokola
Dokola a dokola
Dokola a dokola
Kola u autobusu se točí dokola a dokola
Dokola a stop. To je moje zastávka!

TEXT PÍSNĚ

Look. Here comes the bus!

The wheels on the bus go round and round
Round and round
Round and round
The wheels on the bus go round and round
Round and round

The door on the bus goes open and shut
Open and shut
Open and shut
The door on the bus goes open and shut
Open and shut

The driver says „Please sit down“
„Please si down“.
„Please si down“.
The driver says „Please sit down“
„Please si down“.

The windows on the bus go up and down.
Up and down.
Up and down.
The windows on the bus go up and down.
Up and down.

The horn on the bus goes, „beep, beep, beep“
„beep, beep, beep“
„beep, beep, beep“
The horn on the bus goes, „beep, beep, beep“
„beep, beep, beep“

The wipers on the bus go swish, swish, swish
swish, swish, swish
swish, swish, swish
The wipers on the bus go swish, swish, swish
swish, swish, swish

The people on the bus go boing, boing, boing
boing, boing, boing
boing, boing, boing
The people on the bus go boing, boing, boing
boing, boing, boing

Oh, no! The bus is going faster!

The wheels on the bus go round and round
Round and round
Round and round
The wheels on the bus go round and round
Round and round

Again!

The wheels on the bus go round and round
Round and round
Round and round
The wheels on the bus go round and round
Round and round
It´s my stop!

PŘEKLAD

Podívej. Přijíždí autobus!

Kola u autobusu se točí dokola a dokola
Dokola a dokola
Dokola a dokola
Kola u autobusu se točí dokola a dokola
Dokola a dokola

Dveře v autobusu se otevírají a zavírají
Otevírají a zavírají
Otevírají a zavírají
Dveře v autobusu se otevírají a zavírají
Otevírají a zavírají

Řidič autobusu říká: „Prosím, posaďte se“
„Prosím, posaďte se.“
„Prosím, posaďte se.“
Řidič autobusu říká: „Prosím, posaďte se“
„Prosím, posaďte se.“

Okna v autobusu jdou nahoru a dolů.
Nahoru a dolů.
Nahoru a dolů.
Okna v autobuse jdou nahoru a dolů.
Nahoru a dolů.

Klakson v autobusu dělá: „tú, tú, tú“
„tú, tú, tú“
„tú, tú, tú“
Klakson v autobusu dělá: „tú, tú, tú“
„tú, tú, tú“

Stěrače v autobusu dělají sviš, sviš, sviš
sviš, sviš, sviš
sviš, sviš, sviš
Stěrače v autobusu dělají sviš, sviš, sviš
sviš, sviš, sviš

Lidi v autobusu dělají drnc, drnc, drnc
drnc, drnc, drnc
drnc, drnc, drnc
Lidi v autobusu dělají drnc, drnc,
drnc drnc, drnc, drnc

Ach ne! Autobus jede rychleji!

Kola u autobusu se točí dokola a dokola
Dokola a dokola
Dokola a dokola
Kola u autobusu se točí dokola a dokola
Dokola a dokola

Znovu!

Kola u autobusu se točí dokola a dokola
Dokola a dokola
Dokola a dokola
Kola u autobusu se točí dokola a dokola
Dokola a stop. To je moje zastávka!

TEXT PÍSNĚ

See the little bunnies sleeping till it’s nearly noon
Come and let us gently wake them with a merry tune
They’re so still, are they ill?
Wake up soon!

Wake up!
Hop little bunnies
Hop, hop, hop
Hop little bunnies
Hop, hop, hop
Hop little bunnies
Hop, hop, hop
Hop little bunnies
Hop, hop, hop

Wake up little bunnies!
Hop, hop, hop
Hop little bunnies
Hop, hop, hop
Wake up little bunnies!
Hop, hop, hop
Hop little bunnies
Hop, and STOP!

See the little bunnies sleeping till it’s nearly noon
Come and let us gently wake them with a merry tune
They’re so still, are they ill?
Wake up soon!

Wake up!
Hop little bunnies
Hop, hop, hop
Hop little bunnies
Hop, hop, hop
Hop little bunnies
Hop, hop, hop
Hop little bunnies
Hop, hop, hop

Wake up little bunnies!
Hop, hop, hop
Hop little bunnies
Hop, hop, hop
Wake up little bunnies!
Hop, hop, hop
Hop little bunnies
Hop, and STOP!

PŘEKLAD

Podívejte se na ty malé zajíčky, jak spí, až je téměř poledne
Pojďme je společně jemně probudit veselou melodií
Jsou tak nehybní, nejsou nemocní?
Brzy se probuďte.

Probuďte se!
Hop malí zajíčci
Hop, hop, hop
Hop malí zajíčci
Hop, hop, hop
Hop malí zajíčci
Hop, hop, hop
Hop malí zajíčci
Hop, hop, hop

Probuďte se malí zajíčci!
Hop, hop, hop
Hop malí zajíčci
Hop, hop, hop
Probuďte se malí zajíčci!
Hop, hop, hop
Hop malí zajíčci
Hop a STOP!

Podívejte se na ty malé zajíčky, jak spí, až je téměř poledne
Pojďme je společně jemně probudit veselou melodií
Jsou tak nehybní, nejsou nemocní?
Brzy se probuďte.

Probuďte se!
Hop malí zajíčci
Hop, hop, hop
Hop malí zajíčci
Hop, hop, hop
Hop malí zajíčci
Hop, hop, hop
Hop malí zajíčci
Hop, hop, hop

Probuďte se malí zajíčci!
Hop, hop, hop
Hop malí zajíčci
Hop, hop, hop
Probuďte se malí zajíčci!
Hop, hop, hop
Hop malí zajíčci
Hop a STOP!

TEXT PÍSNĚ

Blue! I see something blue.
Blue! I see something blue.
Blue, blue, blue, blue…
I see something blue.
Find something blue!

Yellow! I see something yellow.
Yellow! I see something yellow.
Yellow, yellow…
I see something yellow.
Find something yellow!

Red! I see something red.
Red! I see something red.
Red, red, red, red…
I see something red.
Find something red!

Purple! I see something purple.
Purple! I see something purple.
Purple, purple…
I see something purple.
Find something purple!

Blue.
Yellow.
Red.
Purple.
I see colors everywhere.

PŘEKLAD

Modrá! Vidím něco modrého.
Modrá! Vidím něco modrého.
Modrá, modrá, modrá, modrá…
Vidím něco modrého.
Najdi něco modrého!

Žlutá! Vidím něco žlutého.
Žlutá! Vidím něco žlutého.
Žlutá, žlutá, žlutá, žlutá…
Vidím něco žlutého.
Najdi něco žlutého!

Červená! Vidím něco červeného.
Červená! Vidím něco červeného.
Červená, červená, červená, červená…
Vidím něco červeného.
Najdi něco červeného!

Fialová! Vidím něco fialového.
Fialová! Vidím něco fialového.
Fialová, fialová, fialová, fialová…
Vidím něco fialového.
Najdi něco fialového!

Modrá.
Žlutá.
Červená.
Fialová.
Vidím barvy všude.

TEXT PÍSNĚ

Pink! I see something pink.
Pink! I see something pink.
Pink, pink, pink, pink…
I see something pink.
Find something pink!

Orange! I see something orange.
Orange! I see something orange.
Orange, orange…
I see something orange.
Find something orange!

Brown! I see something brown.
Brown! I see something brown.
Brown, brown, brown, brown…
I see something brown.
Find something brown!

Green! I see something green.
Green! I see something green.
Green, green, green, green…
I see something green.
Find something green!

Pink.
Orange.
Brown.
Green.
I see colors everywhere.

PŘEKLAD

Růžová! Vidím něco růžového.
Růžová! Vidím něco růžového.
Růžová, růžová, růžová, růžová…
Vidím něco růžového.
Najdi něco růžového!

Oranžová! Vidím něco oranžového.
Oranžová! Vidím něco oranžového.
Oranžová, oranžová…
Vidím něco oranžového.
Najdi něco oranžového!

Hnědá! Vidím něco hnědého.
Hnědá! Vidím něco hnědého.
Hnědá, hnědá, hnědá, hnědá…
Vidím něco hnědého.
Najdi něco hnědého!

Zelená! Vidím něco zeleného.
Zelená! Vidím něco zeleného.
Zelená, zelená, zelená, zelená…
Vidím něco zeleného.
Najdi něco zeleného!

Růžová.
Oranžová.
Hnědá.
Zelená.
Vidím barvy všude.

TEXT PÍSNĚ

Time to clean up, everyone!
Let´s pick our things!
Clean up! Everybody clean up!
Clean up! Everybody clean up!
Clean up! Everybody clean up!
Time to clean up!

Pick up! Everybody pick up!
Pick up! Everybody pick up!
Pick up! Everybody pick up!
Time to pick up!

Pick up the toys! Put them away!
Pick up the blocks! Put them away!
Pick up the books! Put them away!
Put your things away!

PŘEKLAD

Čas uklízet, všichni!
Pojďme si vzít naše věci!
Uklízej! Všichni uklízíme!
Uklízej! Všichni uklízíme!
Uklízej! Všichni uklízíme!
Čas uklízet!

Sbírej! Všichni sbíráme!
Sbírej! Všichni sbíráme!
Sbírej! Všichni sbíráme!
Čas posbírat!

Posbírej hračky! Ukliď je na místo!
Posbírej kostky! Ukliď je na místo!
Posbírej knížky! Ukliď je na místo!
Ukliď své věci na místo!

TEXT PÍSNĚ

Goodbye! (4x)
See you! (4x)
Thank you! (4x)

PŘEKLAD

Na shledanou!
Uvidíme se!
Děkuji!

TEXT PÍSNĚ

Shush (5x)
Quiet (5x)
Let´s be quiet! (2x)
Tiptoe (8x)
STOP!

LOUD! (3x)
Let´s be loud, loud, loud!
STOMP! STOMP! STOMP!
Stomp! Clap! Stomp!
Clap! Stomp! LOUD! (3x)

PŘEKLAD

ŠHHH!
Ticho Buďme potichu!
Na špičky
STÁT!
NAHLAS!

Buďme hlasití, hlasití, hlasití!
ZADUPEJ! ZADUPEJ! ZADUPEJ!
DUPNI! TLESKNI! DUPNI!
TLESKNI! DUPNI!
NAHLAS!

TEXT PÍSNĚ

Are you thirsty? (2x)
Yes, I am. (2x)
Everybody stand up. (2x)
Let´s have a drink. (2x)

PŘEKLAD

Máš žízeň? (2x)
Ano mám. (2x)
Všichni se zvedneme. (2x)
Pojďme se napít. (2x)

Hide picture