Kdo je ZuZu

ZuZu (Zuzana Oulehla)

je mozkem a jedním ze dvou hybatelů celé myšlenky přinést do zkostnatělého jazykového vzdělávání ty nejmodernější zahraniční trendy. Zuzka není vystudovanou pedagožkou, přesto patří ke klenotům českého jazykového vzdělávání pro děti. Naučil ji totiž sám život. Byla to totiž její schopnost vnímat to podstatné, čím byla během její práce chůvy v Londýně obklopována. Pouze její intuice ji vedla k myšlence vytvořit výukový program pro děti, který by byl postavený pouze na písničkách. Což ve své době byl zcela revoluční postoj, který si Zuzka musela po dlouhá léta obhajovat. Dnes jsou již, díky viditelným výsledkům, tyto písničky běžně zařazovány do programu mnohých konkurenčních jazykových škol a jsou brány jako samozřejmost. Zuzka je i autorem všech těch nádherných a pečlivě promyšlených pracovních listů, které inspirují stovky dětí i rodičů věnovat se angličtině i ve volných chvílích doma. Zuzka byla tvrdým dříčem, který věnoval stovky hodin tvorbě podpůrných materiálů pro rodiče, kteří tak mají jasný přehled o tom, co se na hodinách děje a jak s dětmi doma pracovat. Zuzka je vizionářem, který změnil, mění a bude měnit život mnoha dětem, kteří se s výukou angličtiny většinou trápí. Zuzka je prostě duší i srdcem celé jazykové školy a také garantem té nejvyšší kvality.

Rendy (René Oulehla)

je druhým z hybatelů celé ZuZu myšlenky. Se Zuzkou se seznámil v roce 2004 během svého 7 letého pobytu v Londýně, kde se živil vším, jen ne prací s dětmi. Stejně jako Zuzka ani on nemá vystudovaný žádný pedagogický obor a v té době by ho ani nenapadlo, že bude někdy inspirovat stovky malých dětí ve svých jazykových kurzech. Přesto to byl právě on, kdo po návratu do Čech přivedl Zuzku k myšlence věnovat se výuce angličtiny a podpořil ji v rozhodnutí jít trnitou cestou vlastní tvorby. A bylo naprosto přirozené, že po 7 letech společného života byl nasáklý Zuzčiným přístupem k dětem, což ho nakonec přivedlo k rozhodnutí se k její tvorbě aktivně přidat. Ze dne na den se Rendy stal lektorem. Byl to krok do neznáma, ale již první kontakt s jeho malými studentíky odhalil jeho skryté schopnosti přirozené komunikace a schopnosti děti zaujmout. V dalších letech se stal hlavní hybnou silou myšlenky rozšířit kurzy na půdě mateřských a základních škol a dát tak možnost být součástí kvalitní výuky co největšímu počtu dětí. Byl to Rendy, kdo si dal tu vysilující práci a dokázal ve své době zorganizovat kurzy téměř až pro 800 dětí ročně! Rendy se spolupodílel i na tvorbě všech metodických materiálů a je hlavní hnací silou, která Zuzčiny vize přeměňuje v realitu.

Andrejka (Andrea Malásková)

je tišnovskou rodačkou, dlouhodobě však žijící ve Velké Británii, kde také vystudovala Kingstonskou univerzitu v oboru animace-ilustrace. Od ukončení studia v roce 2008 se živí jako animátor-ilustrátor na volné noze. Mezi její klienty se řadí Silly Rabbit Productions, HDS, Metto Films, Moonbeams,  Vision 21, Katalina Productions, britský komik Pete Jonas, Orangutrans, World Class Project, SmallfishBooks Publishing, First Story a mnoho dalších britských i australských společností.

Její absolventský film „Haircut“ byl v roce 2008 nominován na cenu za nejlepší britský studentský animovaný film na filmovém festivalu EXPOSURES a také získal v následujícím roce 2. místo na soutěži Student Fest Competition na Propeller TV. Tento její film byl opakovaně promítán na mnoha britských i evropských filmových festivalech, jako například Tricky Women in Vienna 2009, Hull International Film Festival 2009, Lattitude 2009, Dresden Film Festival 2010, Begehungen Festival Chemnitz 2011 a stal se také součástí projektu BBC Big Sreen.

Andrejku se nám podařilo získat do týmu díky našemu dlouholetému přátelství. Díky ní mají ZuZu pracovní listy u dětí takovou oblibu. Zuzka navrhne design, Rendy vymyslí hru a Andrejka obojí spojí v krásný výsledek.