Náš příběh

Začátky

Jazyková škola ZuZu English vznikla v září 2009 v Tišnově. Její zakladatelkou, duší a zpočátku jedinou aktérkou je Zuzka Oulehla, kterou děti znají pod přezdívkou Zuzu. Na počátku příběhu stojí Zuzka před hloučkem tišnovských dětí. Nedávno se vrátila z Británie, kde se léta věnovala malým Angličánkům. Nabitá a přetékající tamním přístupem ke vzdělávání a rozvíjení dětí. Britové nadbíhají přirozenému vývoji dětí nenápadnou stimulací, kde se dá. Děti jsou od malinka zahrnovány pestrými leporely, didaktickými hračkami a hrami, rytmickými říkankami, písničkami a obrázky, promyšleně propojujícími všechny cesty, kudy poznání světa dětským vnímáním vniká.

Po 5 letech pobytu v Londýně se Zuzka vrátila do srdce Evropy s posláním, přinést nabyté zkušenosti a podělit se o ně s místními dětmi. Samozřejmě, nebylo to hned tak snadné. Bylo potřeba vybrat vhodné materiály a dotvořit metodiku s funkční strukturou a návazností. A bylo potřeba prokousat se mnoha překážkami a dokázat sobě i ostatním, že to za to stojí. Ve svých začátcích měla Zuzka na výběr mezi zakoupením si licence od některé z existujících franchisových společností nebo jít svojí vlastní, ale výrazně těžší cestou. Její volba byla jasná, neboť u všech již existujících společností odhalila spoustu nedostatků, které se neslučovaly a dodnes neslučují s jejím vnitřním přesvědčením, jak k dětem s výukou jazyka přistupovat. Na internetu objevila tvůrce speciálních výukových písní Super Simple Songs a postupem času k nim přidala i písničky od Maple Leaf Learning a Dream English. Na těchto písničkách Zuzka svůj program kompletně postavila a v tom je naše unikum, se kterým jsme však zpočátku často bojovali. Spousta rodičů v té době náš program shazovala se slovy „Vždyť oni si tam s dětmi jen zpívají.“ nebo „Oni na děti mluví česky a ne anglicky.“ atd. Toto jsou však naopak naše silné stránky a postupně spousta jazykových škol začíná tyto písničky do svých programů alespoň částečně zařazovat, neboť si sílu těchto písní začínají postupně uvědomovat. Zuzka však dala k těmto skvělým písničkám přidanou hodnotu v podobě materiálů, určených pro domácí přípravu, jmenovitě pracovní listy, překlady textů, rady a tipy, jak propojit naše pracovní listy s písničkami a tím ještě zefektivnit čas, který rodič s dítětem u angličtinky stráví.

ZuZu program

Samotnou kapitolou je návaznost na Zuzkou vytvořený program. Po několika letech vývoje její metodiky bylo jasné, že pro starší děti, které jí v kurzech mezitím odrostly, není tento stávající program již adekvátní. I mnozí rodiče cítili, že by to chtělo nějaké pokračování v podobně hravém duchu, který by však děti dál rozvíjel. Zaúřadovala opět Zuzka, která znovu zapátrala na internetu a objevila program Genki English, který ji okamžitě zaujal. V té době již byl nějakou dobu plnohodnotným členem týmu její dlouholetý přítel a podporovatel René, kterému děti neřeknou jinak než Rendy. Dá se říci, že se oba do výuky Genki English vrhli po hlavě a chvíli jim trvalo, než se zorientovali a dali svým hodinám jasnou strukturu a řád. Dnes jsou za tuto volbu šťastni, neboť vědí, že ať je jejich ZuZu program sebelepší, bez návaznosti na Genki English, nemá pro děti valnou hodnotu. Děti jsou díky ZuZu programu nastartované, milují angličtinu, nebojí se a jsou do angličtiny vtaženy, pak však přijdou do školy, kde adekvátní návaznost chybí a celé jejich snažení přijde vniveč. Děti chvíli čerpají z toho, co se v ZuZu naučily, ale postupně vše zapomenou a zabřednou do šedého průměru mezi ostatní děti, které žádné kurzy nenavštěvovaly a celá investice do skvělého nastartování je pryč. Je potřeba si připustit, že školy s výukou angličtiny zápasí a věřte, že Genki English je opravdu pro děti 1. stupně klasických základních škol jediná cesta. Při hledání návaznosti prošla Zuzčinýma rukama spousta různých metodik, ale nic se svojí kvalitou programu Genki English ani zdaleka nepřiblížilo. Potvrzením toho je i spousta ocenění a podpory, jaké se Genki English ve světě dostává, jmenovitě např. od Harvard Univesity, Oxford University, British Council apod.

Jazykovou školou ZuZu prošly stovky dětí zejména díky Rendymu, který věnoval nemalé úsilí snaze přinést ZuZu kurzy přímo na půdu základních a mateřských škol, aby rodiče nemuseli s dětmi za angličtinou nikam cestovat. I přes různé překážky a často zamítavé postoje ředitelů se podařilo kurzy rozšířit do více než 40 mateřských a základních škol pod vedením speciálně vyškolených lektorů. Od tohoto konceptu levných, avšak vysoce kvalitních kurzů pro co největší množství dětí se po osmi letech muselo bohužel ustoupit, neboť se dlouhodobě pro ně nedařilo získat širší podporu veřejnosti ani úřadů. Dosud Zuzka s Rendym chtě nechtě vytěžovali nízké ceny na dluh vlastního vyčerpání, vyjednávali finanční úlevy u tvůrců a distributorů jednotlivých materiálů, chtěli tu být pro všechny a málem je to stálo všechno. Jazyková škola ZuZu je nucena rokem 2017/18 změnit svoji koncepci a také zvednout ceny přiměřeně ke kvalitě, kterou nabízí. Výsledná cena je opravdovou, férovou cenou, umožňující Zuzce a Rendymu být tu nadále pro Vás se stejným nasazením. Jejich nejvyšším zájmem však nadále zůstalo přinést tento jedinečný způsob výuky na půdu škol pod vedením jejich kmenových učitelů. Za tímto účelem byla v červnu 2017 založena nezisková organizace ZuZu English Education z.s. jejíž smyslem mělo být rozvíjet svůj vlastní školící program, určený pro zájemce z řad učitelů mateřských a základních škol s cílem zavedení ZuZu výuky do jejich ŠVP a rozvrhu. Praxe z již existujícího projektu v mateřské a základní škole v Dolních Loučkách ukazuje, že by to mohl být krok správným směrem a nezbývá, než si jen přát, aby se dobudoucna přidali i další odvážlivci.

Nová cesta

Jazyková škola prošla bouřlivým vývojem, aby mohla rozdávat dětem radost v podobě v jaké ji známe nyní. Doufáme, že nám přinese harmonii a stabilitu spokojených dětí a rodičů na jedné straně a po právu oceněných tvůrců a hybatelů školy na straně druhé. Věřme, že ti, kdož si jejich práce cení, pochopí a cestu k nim si najdou a podpoří je tak na jejich nelehké cestě.