ZuZu Junior

Tento program je určen pro děti od 6 let a více a je vynikající návazností ke kurzům ZuZu Little. Absolvování kurzů ZuZu Little je velikou výhodou, ne však podmínkou. Pro výuku i domácí přípravu využíváme celosvětově uznávaný software od společnosti Genki English, ojedinělý svým dynamickým přístupem, který děti mladšího školního věku doslova vtáhne do děje. Síla tohoto softwaru spočívá v tom, že je kompletně namluvený a nazpívaný rodilým mluvčím a jedině od něj si děti odposlouchají správnou anglickou výslovnost.

Žádná nudná gramatika. Smyslem našich kurzů je naučit vaše dítě mluvit!

Cílem tohoto tříletého programu je naučit děti rychle reagovat na jednoduché otázky v angličtině a nebát se nahlas hovořit. A na hodinách se skutečně nemáme čas nudit. Pozitivní motivace je jedním z nejdůležitějších faktorů celé výuky a hlavním klíčem k úspěchu. Každá hodina je věnována nové jednoduché tématice (např. Jak se jmenuješ? Jak se máš? Odkud jsi? Kolik je ti let? apod.) Dohromady software obsahuje okolo 100 témat. Po absolvování 3 let tohoto kurzu již dítě aktivně zvládne běžnou konverzaci s vynikající anglickou výslovností. Dokáže také rychle reagovat na otázky, překládat věty z angličtiny do češtiny i naopak.

Přidanou hodnotou programu ZuZu Junior je prvek interaktivních her hraných v rámci každé lekce. Tyto hry slouží k nenásilnému opakování probraných témat i k procvičování témat nových. Nejdůležitější součástí naší výuky je však aktivní příprava doma. Dětem k tomu slouží stejný software, který znají z výuky. Pokud možno každodenním krátkým kontaktem s tímto softwarem si dítě upevňuje své znalosti s lehkostí a bez mučivého pocitu, že se musí učit! Obvykle stačí dětem zpřístupnit software na 5-10 minut denně a výsledek bude pro Vás více než překvapivý. Zkušenost říká, že děti si mnohdy najdou cestu k přípravě samy. Podcení-li se příprava, může to u dítěte vést ke ztrátě zájmu v důsledku zažitého neúspěchu na hodině. Obecně platí, že výuka baví připravené děti.

Roční kurz obsahuje 32 lekcí po 45 minutách 1x týdně.

video
play-sharp-fill
video
play-sharp-fill
video
play-sharp-fill
video
play-sharp-fill

Registrujte se!

Láká vás dát dětem jedinečnou možnost začít s angličtinou hravě, bez stresu, a pomoci jim vytvořit si kladný vztah k jazyku, díky jehož znalosti budou mít jednou širší obzory i možnosti výběru zaměstnání? Dejte dětem dárek, který je na celý život!

Hide picture