Registrace do kurzu

Vážení rodiče,

děkujeme za Váš zájem o některý z kurzů ZuZu English. Prvním krokem, než se rozhodnete, zda je kurz pro Vaše dítě vhodný, je návštěva ukázkové hodiny. Registrace na ukázkovou hodinu je NEZÁVAZNÁ, ale nutná pro zajištění místa. Až po ukázkové hodině si vzájemně potvrdíme, zda Vaše dítě do kurzu nastoupí.

Kapacita jednotlivých kurzů je omezena, termíny jsou pevně dány. V případě naplnění kapacity daného kurzu budou zbývající zájemci postupně zařazováni na čekací listinu. Pokud se nějaké místo uvolní, bude nabídnuto dalšímu zájemci. Pro kurz ZuZu Little upřednostňujeme děti dle věku od nejstaršího po nejmladší.

VYPSANÉ KURZY PRO AKTUÁLNÍ ŠKOLNÍ ROK

 

ZuZu LITTLE

pro děti 4-6 let
s písničkami Maple Leaf

UKÁZKA VÝUKY PROBĚHNE
6. září 2023 v 16.00 hod.

Čas výuky: 16.30 – 17.15
Kapacita kurzu: 14
Cena kurzu: 7.200,-Kč *

ZuZu JUNIOR LEVEL 1

pro děti 1. a 2. tříd ZŠ
se softwarem Genki English

UKÁZKA VÝUKY PROBĚHNE
6. září 2023 v 15.00 hod.

Čas výuky: 13.45 – 14.30
Kapacita kurzu: 14
Cena kurzu: 9.200,-Kč  **

ZuZu JUNIOR LEVEL 2

pokračující děti z Levelu 1
se softwarem Genki English

Čas výuky: 14.40 – 15.25
Kapacita kurzu: 14
Cena kurzu: 9.200,-Kč **

ZuZu JUNIOR LEVEL 3

pokračující děti z Levelu 2
se softwarem Genki English

Čas výuky: 15.35 – 16.20
Kapacita kurzu: 14
Cena kurzu: 9.200,-Kč **

*Kurzovné zahrnuje 32 lekcí, pracovní listy a veškeré podpůrné materiály pro domácí přípravu.

** Kurzovné zahrnuje i 1/3 ceny výukového softwaru Genki English ve výši 2000,-Kč (celková cena tohoto softwaru je 6000,-Kč splatná ve 3 ročních splátkách). Software Genki English děti používají pro domácí přípravu a je povinnou součástí kurzu. Software je mezi sourozenci přenosný, tudíž další sourozenci již za něj neplatí a kurzovné pak pro ně činí 7.200,-Kč.

ČASOVÝ ROZVRH KURZŮ

 

Kurzy budou probíhat každou středu vyjma prázdnin,
státních svátků, vánoc či velikonoc
v celkovém počtu 32 lekcí za školní rok.

Zahájení výuky: 13. 9. 2023

Těšíme se na Vás

Rendy a ZuZu