I díky vám předáváme radost z angličtiny dál

Touto cestou děkujeme všem, kteří nás podporují a také díky jejichž příspěvkům může náš spolek fungovat.

Pokud budete ochotni pomoci našemu spolku ZuZu English Education z.s. jakoukoli finanční částkou, budeme moc rádi. Vaše finanční prostředky nám pomohou při realizaci dalších akcí pro Vaše děti.

Bankovní spojení: 115-4940630297 / 0100 (KB banka) 

Za finanční a věcnou podporu děkujeme:

  • Jihomoravský kraj

Činnost ZuZu English Education z.s. byla v roce 2018 finančně podpořena Jihomoravským krajem v rámci projektu
„Zkvalitnění výuky angličtiny na území JMK“
Děkujeme.

 

  • MC Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

s finanční podporou Městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora.

 

  • MAP vzdělávání Tišnovska