PRINCIPY VÝUKY V ZUZU

Přinášíme do českého povědomí z exilu zpět zásady J. A. Komenského a věříme spolu s ním, že proces učení může dobře fungovat jen tehdy, je-li prostředí radostné, látka zábavná a propojená s prožitkem.

Věříme tomu, co děláme, protože víme, že svou práci děláme především pro dobrý pocit. Vidíme děti, které se dobře baví a přitom dělají pokroky.

Kreativita. Sebejistota. Zábava. – To je ZuZu!

RADOST Z ANGLIČTINY

V prostředí, které je podnětné, laskavé a plné pozitivní energie je učení radostným prožitkem, který dítěti napomáhá budovat si k angličtině kladný a nebojácný vztah.

PŘEDCHÁZENÍ STRACHU A STRESU

Lektor je respektující osobnost, která k dětem přistupuje s láskou a pochopením. Ví, že pod přílišným tlakem se kouzlo dobrovolného, radostného učení rozplývá. Někdy děti přicházejí do kurzu se zkušenostmi z jiných prostředí a nesou si sebou strach, že budou tlačeny do nepřirozených situací. Je na citlivosti lektora, aby i s pomocí rodičů dítěti pomohl zbavit se nedůvěry a v rámci situace nabídl nenásilné řešení.

HUDBA, RYTMUS, ZAPOJENÍ CELÉHO TĚLA

Naše lekce jsou postavené na písničkách a jejich prožívání celým tělem. Během písniček se stáváme různými lidmi, předměty, dopravními prostředky atd. Pomocí gest a pohybů pak animujeme jednotlivá slova a věty, přitom prožíváme rytmus a melodii.

HRANICE

Každá hodina má pevně stanovenou strukturu a řád, v němž je prostor pro opakování i pro objevování nových témat.

UČITEL MOTIVÁTOR

Role učitele je v našich kurzech velice specifická. Učitel musí být dobře vidět. Jeho snahou ale je, aby děti byly postupně slyšet výrazně více než on. Učitel je motivátor mim, herec, který vyvolává emoce situace a vtahuje děti do děje. Obecně platí, že pokud prožívá situace naplno, děti mu je uvěří a nechají se vtáhnout. Je to velice krásný, ale současně i dosti náročný mechanismus.

SPOLUPRÁCE

Učitel-motivátor děti na hodinách motivuje k výkonům, které z velké části vychází z předchozí pravidelné domácí přípravy v podobě poslouchání písniček či hraní her. Pro dobré zvládnutí cizího jazyka je důležité být s tímto jazykem pokud možno v každodenním styku. Zde je potřeba si uvědomit, že naše výuka probíhá většinou pouze 1x týdně a proto lektor motivuje i rodiče, aby své dítě v tomto tolik potřebném každodenním kontaktu podporovali domácí přípravou ve formě pouštění písniček a videí, hraním her atd. Zařaďte si angličtinu do svého denního režimu, v pravidelnosti je síla a přitom stačí pouze 5-10 minut denně.

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA

Vyvíjíme a v rámci kurzů poskytujeme komplexní materiály pro domácí přípravu, aby byly přehledné a srozumitelné i rodičům, kteří anglicky třeba neumí.

SPRÁVNÁ VÝSLOVNOST

Pro výuku menších dětí používáme speciální výukové písničky od renomovaných zahraničních tvůrců a pro starší děti výukový software Genki English, který je svým obsahem ve světě naprostým unikátem. Děti se učí správné výslovnosti přímo od rodilého mluvčího odposlechem a zpíváním si písniček či hraním zvukových her, ZuZu učitel je pouze motivátorem, který děti (i rodiče) motivuje, aby si je doma pravidelně pouštěli. Jelikož dítě novou slovní zásobu a její správnou výslovnost nasává naprosto přirozenou cestou, není pak tak často zmiňovaný problém logopedických vad pro děti žádnou překážkou.

PRÁCE S CHYBOU

Během procesu učení se nevyhneme chybám. V ZuZu se učíme chybám čelit a nebát se jich, neboť udělat chybu je naprosto přirozené. Kdo nedělá chyby, ten se nic nového nenaučí, protože teprve skrze uvědomění si chyby se můžeme dostat dále. To úzce souvisí s tím, že spousta lidí se bojí anglicky promluvit, aby právě nějakou chybu náhodou neudělali a proto se anglicky nikdy nenaučí! U starších dětí chyby souvisí někdy i s prohrou ve hře, která je na hodině postavena na soutěži dvou týmů. I tento motiv je velice důležitý, neboť prohra je pouze dočasný stav, poukazující na chybu. Naučíme-li se, že ten kdo nyní prohrál, pouze vidí chybu z opačné strany než ten, kdo vyhrál, že prohra není stigma, ale jen přirozenou součástí učení a hry, velice se nám uleví. Pro tento účel máme větu: “If you loose, try again! – Pokud prohraješ, zkus to znovu!“ Tato věta může mít pro Vaše dítě velký význam z hlediska jeho dalšího vývoje, a to v různých oblastech, nejen v angličtině.

ROZŠIŘOVÁNÍ OBZORŮ

Jazyk je součástí komunikace a ta zase života na Zemi. Všichni ovládáme svůj mateřský jazyk, ten je ale omezen na úzký prostor. Tak, jako je dobré uvědomit si, že dýcháme kyslík, který z většiny vyprodukovaly stromy v tropickém pásmu, že voda, která prší z nebe, byla možná ještě před týdnem na úplně jiném kontinentu, tak je též dobré vnímat sebe jako obyvatele světa, který nás obklopuje a kde umět plynule anglicky je již naprostý standard, tolik potřebný nejen pro získání dobrého zaměstnání, ale i pro běžnou komunikaci s lidmi okolo. Naším cílem je pomoci dětem tohoto standardu dosáhnout, aby se mohly do dnešního světa rozeběhnout bez jakýchkoliv zábran a snad jim tím pozitivně změnit život.