ZuZu Junior

Program pro ZŠ

ZUZU JUNIOR

Tento program je určen dětem 1.-3. tříd a celá jeho struktura je postavena na speciálním anglickém výukovém softwaru Genki English. Tento software obsahuje okolo 100 témat. Ke každému tématu poskytujeme propracovaný učební plán v podobě dvou vyučovacích hodin týdně, který kompletně pokryje výuku po dobu celých tří let.

video
play-sharp-fill

S pozitivní motivací k těm nejlepším výsledkům…

PROGRESIVNÍ VÝSLEDKY

Cílem tohoto programu je naučit děti rychle reagovat na otázky v angličtině a nebát se nahlas hovořit. Každá hodina je věnována nové jednoduché tématice (např. Jak se jmenuješ? Jak se máš? Odkud jsi? Kolik je ti let? apod.) Za 3 roky již dítě aktivně zvládne běžnou anglickou konverzaci, dokáže rychle reagovat na otázky, překládat věty z angličtiny do češtiny a naopak.

SPRÁVNÁ VÝSLOVNOST

Pro výuku využíváme celosvětově uznávaný software od společnosti Genki English, ojedinělý svým dynamickým přístupem, který děti mladšího školního věku doslova vtáhne do děje. Síla tohoto softwaru spočívá v tom, že je kompletně namluvený a nazpívaný rodilým mluvčím a jedině od něj si děti odposlouchají správnou anglickou výslovnost. 

RUTINA

Výuka probíhá 2x týdně. Každá hodina má ustálenou strukturu, kde se známé střídá s novým v jasně daném rytmu, což dává hodině rychlý spád. A na hodinách skutečně není čas se nudit. Stále se něco děje. Děti jsou neustále aktivně zapojovány do dění a než se nadějí, je konec hodiny. Naším heslem je “Co se naučíš s radostí, naučíš se na celý život.“ a toho se na hodinách držíme.

UČITEL MOTIVÁTOR

Pozitivní motivace je jedním z nejdůležitějších faktorů celé výuky a hlavním klíčem k úspěchu. Role učitele je zde velice specifická. Učitel musí být dobře vidět. Jeho snahou ale je, aby děti postupně přebíraly iniciativu a byly slyšet výrazně více než on. Učitel je motivátor, který vyvolává emoce, situace a vtahuje děti do děje. Obecně platí, že pokud prožívá situace naplno, děti mu je uvěří a nechají se vtáhnout. Je to velice účinný mechanismus, který napomáhá dětem být sebejistý a přestat se bát nahlas se projevit.

INTERAKTIVITA

Přidanou hodnotou tohoto programu je prvek interaktivních her hraných v rámci každé lekce. Tyto hry slouží k nenásilnému opakování probraných témat i k procvičování témat nových. Hry jsou designované tak, aby byly aktivně zapojovány všechny děti a přitom dávali učiteli možnost naprosté kontroly nad celkovým děním. 

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA

Nedílnou součástí výuky je aktivní příprava dětí doma. K tomu jim slouží stejný software, který znají z výuky. Pokud možno každodenním krátkým kontaktem s ním si dítě upevňuje své znalosti s lehkostí a bez mučivého pocitu, že se musí učit! 5-10 minut denně a výsledek bude více než překvapivý. Zkušenost říká, že děti si mnohdy najdou cestu k přípravě samy, ale zpočátku je důležitá úloha rodiče, aby na dítě dohlédl. Podcení-li se příprava, může to u dítěte vést ke ztrátě zájmu v důsledku zažitého neúspěchu na hodině. Obecně platí, že výuka baví připravené děti.

[trx_button align=“center“ link=“https://anglictina-zuzu.cz/kontakt/“]KONTAKTUJTE NÁS[/trx_button]
Hide picture