JSME S VÁMI JIŽ 7 LET

Již 7 let se snažíme dokázat, že cesta k osvojení si cizího jazyka může být přirozená, zábavná a pestrá, vychází-li z přirozenosti dětí.  A to zejména těch jejich predispozic, kterými je příroda vybavila, především schopnosti spontánní nápodoby a hravosti. Děti se snadno učí prožitkem, dokud je učení dobrovolné, v prostředí radosti, bezpodmínečného přijetí, vlídnosti, dokud je učení hrou. Děti se snadno učí všemi smysly, pokud je zvuk spojen s rytmem, pohybem se zrakovým vjemem, tvořivostí, tehdy je učení celistvé a přirozené. 

Na počátku příběhu stojí Zuzka Molnárová před hloučkem tišnovských dětí. Nedávno se vrátila z Británie, kde se léta věnovala malým Angličánkům. Nabitá a přetékající tamním přístupem ke vzdělávání a rozvíjení dětí. Britové nadbíhají přirozenému vývoji dětí nenápadnou stimulací, kde se dá. Děti jsou od malinka zahrnovány pestrými leporely, didaktickými hračkami a hrami, rytmickými říkankami, písničkami a obrázky, promyšleně propojujícími všechny cesty, kudy poznání světa dětským vnímáním vniká.

Zuzka se vrátila do srdce Evropy s posláním, přinést nabyté zkušenosti a podělit se o ně s místními dětmi. Samozřejmě, nebylo to hned tak snadné. Bylo potřeba objevit a dotvořit metodiku s funkční strukturou a návazností. Bylo potřeba prokousat se mnoha překážkami, dokázat sobě i ostatním, že to za to stojí.

Nyní, po sedmi letech, vám může ZuZu Angličtina nabídnout to nejlepší, co jsme na celém světě objevili a vyzkoušeli, pro efektivní výuku Angličtiny dětí. Věříme, že tímto náš příběh nekončí. Stále je něco dobrého na obzoru.