V ČEM JSME JINÍ

Jsme prostě sví! Věříme tomu, co děláme, protože víme, že svou práci děláme především pro dobrý pocit. Vidíme děti, které se dobře baví a přitom dělají pokroky. Přinášíme do českého povědomí z exilu zpět zásady J.A.Komenského, věříme spolu s ním, že proces učení může dobře fungovat jen tehdy, je-li prostředí radostné, látka zábavná a propojená s prožitkem.

Vycházíme z ověřených, celosvětově uznávaných metodik společností Maple Leaf, Super Simple Songs, Dream English, Genki English a dalších, které ještě propracováváme a přizpůsobujeme. Na našich lekcích jsou děti vtaženy do děje. Neustále jsou v pohybu či zabrané do tematické činnosti. Přitom jsou stále obklopeny hudbou, nazpívanou rodilými mluvčími.

5 DŮVODŮ PROČ ZUZU

1. ZUZU DĚTI BAVÍ

To znamená, že děti baví ZuZu a ZuZu baví děti

2. ZUZU UČÍ PROŽITKEM

V ZuZu se nedriluje, angličtina se neučí skrze otrocké překládání z češtiny, angličtina se učí komplexně, angličtina se žije.

3. ZUZU NABÍZÍ VČASNÝ START JAZYKOVÉ PRŮPRAVY

V době, kdy je dětský mozek ještě naladěn na absorbování jazyka jako celku – čím dřív, tím líp, nikdy není pozdě!

4. ZUZU JDE S DOBOU

Angličtina je jazyk, kterým se dnes domluvíte téměř všude, česky jen na 79 000 km2. Dejte svým dětem šanci být plnohodnotnými obyvateli světa.

5. SE ZUZU MÁTE NA DOSAH SVĚTOVOU KVALITU ZA ČESKOU CENU

JAK PROBÍHÁ VÝUKA?

Našim cílem je motivovat děti, aby měly angličtinu rády a nebály se jí. Abychom toho mohli dosáhnout, snažíme se navodit takové prostředí a atmosféru, která do výuky vtáhne a pro angličtinu nadchne nejen děti, ale i vás rodiče. Víme, že nikdo se nic trvale nenaučí proti své vůli. Výuka trvá 45 minut a program je poskládaný tak, aby se děti zvládaly soustředit po celý její čas. Lepšího soustředění a fixace látky dosahujeme propojením pohybu, rytmu, sluchové a zrakové percepce. Víme, že na schopnost soustředění má vliv i pitný režim, proto dbáme na to, aby děti v průběhu výuky pily. Hodiny mají pevný rámec, v němž se střídají fáze dynamické s fázemi klidu, překvapení, určité momenty a písničky uvádějící novou látku se pravidelně opakují. Staráme se, aby se děti v rámci svých možností co nejvíce zapojovaly, stydlivé děti povzbuzujeme, ale věříme, že každý látku a zážitky z hodin zpracovává svým individuálním způsobem a největší užitek má tehdy, cítí-li se v bezpečí, přijímaný a je dobře naladěn. Příliš energickým dětem se naopak staráme vymezit jasné hranice, aby se v důsledku přebujelosti pozornost skupiny netříštila. ZuZu lekce probíhají 1x týdně.

Našim úkolem je otevřít nové téma a zopakovat témata starší. Ve skupině bývá povzbuzující dynamika, energie spolupracujících dětí vzájemně motivuje. Po zbylou část týdne je však na rodičích, jakou měrou a za jakých okolností na děti písničky, videa, případně hry nechají působit. Je samozřejmě velmi žádoucí, aby děti, byť podprahově, písničky co nejčastěji poslouchaly. Je jedno, jestli si je budete pouštět v autě, u snídaně nebo dětem v pokojíčku ke hraní. Důležité je, aby u toho byla dobrá pohoda.