Kurzy ZuZu Little

Jedná se o vyukový program zaměřený na věkovou skupinu dětí 3-6 letých. Na lekcích využíváme materiály společností Super Simple Learning, Dream English a Maple Leaf Publishing. Jedná se především o písničky a videa, které na lekcích doplňujeme didaktickými pomůckami, z nichž některé jsou naší vlastní výroby.

Veškeré materiály vznikají za účelem přiblížit anglický jazyk hravou formou právě dětem školkového věku. Texty jsou jednoduché, opakují se v nich stejné jednoduché pokyny, vazby a fráze. Účelem není děti přehltit, ale naopak vytvořit přehledné a zábavné prostředí.

Každá hodina obsahuje právě takové množství nové látky, aby je děti zvládly přijmout a všechny bez rozdílu mohly zažít pocit úspěchu z učení se novým věcem. Zpívání písní během výuky je doprovázeno pohybově-rytmickými (TPR) aktivitami, kde děti využívají pohybu, gest i mimiky a tím si snadněji slovíčka z písniček zapamatují. Nová látka je vždy doprovázena i animací, ať už formou jednoduchého videa či názorných pomůcek. Zkrátka snažíme se angličtinu dětem předat všemi smysly, tak, jak je to pro dětské učení přirozené.

Cílem naší metodiky je strávit s dětmi kvalitní čas plný zábavy, smíchu, překvapení a radosti. Naše heslo je „Co se naučíš s radostí, naučíš se na celý život!“

Každý rok se děti seznámí s 40-50 novými písněmi. Písně jsou jednoduché, slovní zásoba se často opakuje, přesto se děti seznámí s poměrně širokým spektrem základní slovní zásoby, přiměřeným jejich věku. Výukové programy se střídají v tříletém cyklu, každý z nich jiným způsobem zpracovává podobná témata, je tedy prostor jak pro přirozené upevnění látky, tak pro něco nového.

Rodiče mají tak jako i u dalších našich programů přístup k výukovým materiálům a je žádoucí pro trvalý efekt osvojení si látky, aby se písničky, případně videa, staly běžnou součástí Vašeho domova. Pokud si je budete zpívat i Vy, máte téměř vyhráno. Vždyť právě Vy jste pro Vaše děti tím největším vzorem!

Dítě, které projde tříletým cyklem ZuZu Middle, bude mít zažité pevné základy angličtiny, bude skvěle připravené pro další ZuZu výuku na základní škole.

Registrujte se!

V registračním systému si vyberte typ a místo konání kurzu a vyplňte prosím všechny požadované údaje.

Registrace do kurzu je nezávazná, rozhodnout se můžete až po ukázkové hodině