ZuZu Junior

Tento program je určen pro děti od 6 let a více a je vynikající návazností ke kurzům ZuZu Little. Absolvování kurzů ZuZu Little je velikou výhodou, ne však podmínkou. Pro výuku i domácí přípravu využíváme celosvětově uznávaný software od společnosti Genki English, ojedinělý svým dynamickým přístupem, který děti mladšího školního věku doslova vtáhne do děje. Síla tohoto softwaru spočívá v tom, že je kompletně namluvený a nazpívaný rodilým mluvčím a jedině od něj si děti odposlouchají správnou anglickou výslovnost.

Žádná nudná gramatika. Smyslem našich kurzů je naučit vaše dítě mluvit!

Cílem tohoto programu je naučit děti rychle reagovat na jednoduché otázky v angličtině a nebát se nahlas hovořit. A na hodinách se skutečně nemáme čas nudit. Pozitivní motivace je jedním z nejdůležitějších faktorů celé výuky a hlavním klíčem k úspěchu. Každá hodina je věnována nové jednoduché tématice (např. Jak se jmenuješ? Jak se máš? Odkud jsi? Kolik je ti let? apod.) Dohromady software obsahuje okolo 100 témat, po jejichž zvládnutí je dítě kompletně připraveno na výuku s rodilým mluvčím!

Chcete dopřát vašemu dítěti méně náročný start? Zvolte variantu 2x týdně.

Standardní doba trvání tohoto kurzu pro 6-7 leté je 3 roky s výukou 1x týdně (ZuZu Junior – Level 1). V prvním roce kurzu nabízíme i variantu 2x týdně (ZuZu Junior Double – Level 1). Tato varianta klade menší nárok na domácí přípravu, neboť si děti každé nové téma v daném týdnu prožijí ještě jednou přímo s lektorem.

Má vaše dítě již povinnou angličtinu ve škole a cítíte, že to není ono? Za 1,5 roku s námi bude vaše dítě připraveno na výuku s rodilým mluvčím.

Pro 8-9 leté děti nabízíme intenzivní, dvoufázovou variantu kurzu s dobou trvání 1,5 roku (ZuZu Junior Intensive). Zcela identický typ tohoto intenzivního kurzu nabízíme i pro děti 10-11 let věku, tentokráte však již s rodilým mluvčím pouze (ZuZu Junior Intensive – Speakers). Důvody, které nás vedli k rozhodnutí starším dětem náš program zintenzivnit vychází z naší praxe. Tyto děti již mohou během naší výuky využívat slovní zásoby získané ve škole. Naše témata pak pro ně nejsou až tak náročná jako pro ty mladší a 2 témata týdně hravě zvládnou. Navíc u dětí 10-11 let věku si myslíme, že zařazení rodilého mluvčího do výuky pro ně může být důležitým motivační faktorem tento program nepodceňovat. Stávalo se nám totiž, že starší děti měly pocit, že je to pro ně až moc lehké a nevěnovaly se domácí přípravě tak, jak bylo třeba. Výsledky v podobě schopnosti rychle reakce na otázky a aktivního mluvení pak nebyly takové, jaké mohly být.

Přidanou hodnotou programu ZuZu Junior je prvek interaktivních her hraných v rámci každé lekce. Tyto hry slouží k nenásilnému opakování probraných témat i k procvičování témat nových. Nejdůležitější součástí naší výuky je však aktivní příprava doma. Dětem k tomu slouží stejný software, který znají z výuky. Pokud možno každodenním krátkým kontaktem s tímto softwarem si dítě upevňuje své znalosti s lehkostí a bez mučivého pocitu, že se musí učit! Obvykle stačí dětem zpřístupnit software na 5-10 minut denně a výsledek bude pro Vás více než překvapivý. Zkušenost říká, že děti si mnohdy najdou cestu k přípravě samy. Podcení-li se příprava, může to u dítěte vést ke ztrátě zájmu v důsledku zažitého neúspěchu na hodině. Obecně platí, že výuka baví připravené děti.

Roční kurz obsahuje 32 lekcí po 45 minutách 1x nebo 2x týdně.

Informujte se na možnou návaznost s rodilým mluvčím v programu ZuZu Speakers.

Registrujte se!

V registračním systému si vyberte typ a místo konání kurzu a vyplňte prosím všechny požadované údaje.

Registrace do kurzu je nezávazná, rozhodnout se můžete až po ukázkové hodině

Play All Replay Playlist Replay Track Shuffle Playlist Hide picture