Kurzy ZuZu Junior

Tento program je zaměřen na děti ve věku 1.-3. třídy. Absolvování kurzů ZuZu Middle je velikou výhodou, ne však podmínkou.

V kurzech využíváme celosvětově uznávaný software společnosti Genki English, ojedinělý svým dynamickým přístupem, který děti mladšího školního věku doslova vtáhne do děje. Síla tohoto softwaru spočívá v tom, že je kompletně celý namluvený rodilým mluvčím, od kterého si děti jedině odposlouchají správnou anglickou výslovnost. Děti se na hodinách skutečně nemají čas nudit. Cílem kurzů pro 1. – 3. třídy je přimět děti reagovat na jednoduché otázky v angličtině a nebát se nahlas hovořit. Každá hodina je věnována nové jednoduché tématice (např. Jak se jmenuješ? Jak se máš? Odkud jsi? Kolik je ti let? apod.).

Rozdíl tohoto programu oproti kurzům ZuZu Middle je ten, že se již nepočítá s velikými rozdíly v úrovni znalostí v rámci třídy. Program směřuje stále dopředu jako sněhová koule, nabaluje na sebe novou a novou látku a každý z ročníku tříletého cyklu počítá s určitou vstupní úrovní. Chcete-li, aby Vaše dítě stačilo tomuto tempu, je nutné využívat materiály Genki English i doma, neboť jedna hodina v týdnu pro optimální pokrok nestačí!  Zato obvykle stačí několikrát týdně si 15 minut pohrát se softwarem Genki English a výsledek bude pro Vás více než překvapivý. Samozřejmě čím častěji, tím lépe.

Nebojte se angličtiny. Pusťte si ji do domu. Jedině tehdy, bude-li pro Vás normální, bude normální i pro Vaše děti. A výhody, které Vaše dítě získá včasným, hravým startem, budou pro jeho další jazykový rozvoj více než významné.

Nejdůležitější součástí naší výuky je aktivní příprava doma s využitím Genki English softwaru. Naši studenti mohou díky softwaru aktivně komunikovat anglicky, aniž by potřebovali ke komunikaci druhou osobu. Slovní zásobu si zopakují nejen poslechem a hlasitými opakováním jednotlivých slovíček, ale i zpíváním tématických písniček, které se naučily v našem kurzu. Velice populární jsou u našich studentů výukové počítačové hry, které jsou součástí softwaru. Děti si hraním těchto her upevňují slovní zásobu bez mučivého pocitu, že se musí učit!

Genki English software obsahuje cca. 100 témat, která postupně probereme během 3 let trvání kurzu. Každý účastník kurzu je povinen si software zakoupit domů, avšak lze jej volně přenášet mezi ostatními členy rodiny. 

Registrujte se!

Láká vás dát dětem jedinečnou možnost začít s angličtinou hravě, bez stresu, a pomoci jim vytvořit si kladný vztah k jazyku, díky jehož znalosti budou mít jednou širší obzory i možnosti výběru zaměstnání? Dejte dětem dárek, který je na celý život! V registračním formuláři naleznete i výběr ZŠ, kde probíhají kurzy.