„Co se naučíš s radostí, naučíš se na celý život!“

Přinesli jsme do České Republiky novou prožitkovou výuku angličtiny bez učebnic pro děti mateřských a základních škol.

Věříme, že zapojením hudby, gest a zábavy do výuky dosáhneme
u našich studentů těch nejlepších výsledků.

novinky

Prožitkové kurzy angličtiny

Přinášíme do českého povědomí z exilu zpět zásady J. A. Komenského a věříme spolu s ním, že proces učení může dobře fungovat jen tehdy, je-li prostředí radostné, látka zábavná a propojená s prožitkem.

Věříme tomu, co děláme, protože víme, že svou práci děláme především pro dobrý pocit. Vidíme děti, které se dobře baví a přitom dělají pokroky.

Práci lidí v týmu ZUZU angličtiny sleduji již pátým rokem a neztrácím nadšení. Naopak. Jejich úsilí nazírám očima matky tří dětí, z nichž dvě ZUZU kurzy navštěvují a současně také očima speciální pedagožky, logopedky, kterou tento projekt zajímá i z odborného hlediska.

Miroslava Vyplašilová

Chtěla bych Vám touto cestou poděkovat za vaši báječnou angličtinu. Dcerka ve školce v Malhostovicích navštěvuje váš kurz a je moc nadšená, moc jí to baví.

Hana Kubizňáková

Metodika a způsob výuky jsou výborné. Můj syn se na angličtinu moc těší. Doma vykřikuje anglická slovíčka, ptá se, co se jak anglicky řekne, zpívá, chce zdravit jen anglicky. Používá slovíčka z aktuální hodiny a prozpěvuje si části písniček.

pani Markéta Holíková